ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ IFIELDBANGNA.COM เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของทางเรา ซึ่งหากคุณมีการเข้าใช้งานหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ รวมไปถึงการโหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ลงในอุปกรณ์มือถือหรือแท็ปเล็ต จะถือว่าคุณยินยอม และยอมรับข้อหลักเกณฑ์และกฎกติกาต่าง ๆ ที่ทางเรากำหนดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป (General)

1. ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ได้รับการอนุญาตจาก IFIELDBANGNA.COM อย่างถูกต้อง ข้อความใด ๆ ที่มีคำว่า เรา, ทางเรา, ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ IFIELDBANGNA.COM ซึ่งคุณได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและข้อมูลต่าง ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และปรับปรุงกฎได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้งานในทันที ตั้งแต่ที่ได้มีการลงเนื้อหาและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ IFIELDBANGNA.COM คุณต้องรับผิดชอบและทำการตรวจสอบเงื่อนไขและข้อต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อยอมรับและเข้าใจให้ตรงกัน

3.IFIELDBANGNA.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่น รวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรโมชั่นและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากทางเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดตามข่าวสารและอ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยตัวเอง

4. หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทางเรากำหนดขึ้นในเว็บไซต์ IFIELDBANGNA.COM สามารถทำการหยุดใช้งานหรือแจ้งยกเลิก ปิดบัญชีใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ในทันที แต่ถ้าหากคุณยังมีการใช้งานหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราอยู่ จะถือว่าเห็นชอบและยินยอมในข้อตกลง กติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยทันที

ข้อบังคับทางกฎหมาย (Law)

1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถเข้าใช้งานและบริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายในประเทศที่อยู่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทาง IFIELDBANGNA.COM จึงมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่สามารถยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ทุกเวลา และหากตรวจสอบและพบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเราสามารถทำการระงับบัญชีและปฏิเสธการเข้าใช้งานของคุณได้ทันที

2. ในเขตประเทศ เขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้เข้าใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าทาง IFIELDBANGNA.COM ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่คุณได้ การรับประกันที่เกี่ยวกับความชอบด้านกฎหมาย หรือให้การบริการเว็บไซต์ ลูกค้าจึงจำเป็นต้องมีดุลยพินิจในการพิจารณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยตนเอง รวมทั้งการเลือกเข้าใช้บริการเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันของเขตอำนาจศาลตนเองหรือไม่

3. IFIELDBANGNA.COM ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการโดยขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่คุณพักอาศัยอยู่ คุณต้องแสดงความยินยอมและรับประกันที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยอยู่ในรูปแบบผู้เล่นที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดบัญชี (Account)

1. ผู้เล่นทุกคนที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิกก่อนเสมอ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานและบริการต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์

2. ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนและการสมัครสมาชิกต้องเป็นข้อมูลจริงที่ตรงกับข้อมูลของผู้เล่น เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอทำการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารจากตัวผู้เล่นได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนเองของผู้เล่น หากผู้เล่นไม่ยินยอมหรือไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ ทางเราอาจจะทำการระงับบัญชีของคุณไว้ชั่วคราวหรือถาวร หรืออาจระงับบัญชีของคุณหากไม่ทำตามกฎกติกาที่กำหนดขึ้นมา

3. ผู้ใช้งานยืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทางเรากำหนดขึ้นมา อาจมีผลต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการด้านธุรกรรมการเงิน หรือการปิดบัญชีของผู้ใช้งาน

4. หากผู้ใช้งานมีคำถาม หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับบัญชี สามารถติดต่อสอบถามผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากมีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเราตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะและทำการปิดบัญชีโดยทันที

ข้อบังคับด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการฉ้อโกง (Security)

1. ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ IFIELDBANGNA.COM ผู้ใช้งานต้องยอมรับและยินยอมว่า คุณเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีอย่างถูกต้องและมีสิทธิ์ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคุณได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสียหายต่อการสูญเสียเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ คุณจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไรหรือขาดทุน คุณไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น รวมไปถึงคุณได้ทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์และข้อบังคับในกระบวนการใช้บริการของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายแก่เว็บไซต์ของเรา

2. ในการที่คุณยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าคุณได้ให้สิทธิ์แก่ทางเราในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะ ตามความเหมาะสม รวมไปถึงการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตัวคุณเอง

ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน (Risk)

1. การเดิมพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ IFIELDBANGNA.COM จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงตามนี้

2. การเดิมพันจะสามารถทำได้ หากทำการใส่ข้อมูลผู้ใช้ รหัสผ่านถูกต้อง และจำนวนเงินภายในบัญชีเพียงพอต่อการเดิมพัน

3. คุณมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ หรือการรวมกันทั้งหมดที่กล่าวมา โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยตัวคุณเองหรือไม่

4. การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ IFIELDBANGNA.COM และถือว่าเป็นหลักฐานในการดำเนินการทั้งหมด รวมทั้งเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของคุณด้วย

5. คุณมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของการลงเดิมพัน โดยเมื่อได้ทำการยืนยันการเดิมพัน การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงการวางเดิมพันของคุณในทันที

6. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดยคุณเอง จะถูกตัดสินโดย IFIELDBANGNA.COM ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติทำการธุรกรรมของคุณ

7. การวางเดิมพันใด ๆ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของทาง IFIELDBANGNA.COM ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเสมอ

8. ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับทางเราว่า ระบบ WAP ที่เปิดให้บริการอาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิดพลาด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพัน กรุณาติดต่อผ่านฝ่ายบริการของเว็บไซต์ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง

ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน (Transaction)

1. คุณยินยอมและยอมรับว่าเงินที่ฝากเข้าในบัญชีไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

2. IFIELDBANGNA.COM จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อน ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา คุณจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากทางเราได้ตรวจสอบและพบว่าคุณไม่ได้กระทำตามข้อบังคับนี้ เงินที่ได้จากการชนะตัวเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน

3. คุณสามารถถอนเงินออกจากบัญชีของคุณเองได้ทุกเมื่อ โดยยอดเงินในบัญชีของคุณต้องเพียงพอสำหรับการถอนเงินขั้นต่ำที่ทางเรากำหนดไว้

4. คุณจะต้องถอนเงินจากบัญชีผ่านช่องทางเดียวที่เคยฝากเงินไว้ในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับทางเรา

5. จำนวนการจ่ายเงินของเกมพนัน มีการจ่ายเงินสูงสุด 500,000 ต่อบิล

6. จำนวนการถอนเงิน จะจ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้า